Jsme menší firma z Prahy zabývající se převážně domácími instalacemi od výměny zásuvky až po rodinné domy, občas vypomáháme i větším firmám při velkých zakázkách.

 

 

 


 

 

 

Při objednávce je nutné , aby si zadavatel pokud možno vše dopředu dobře rozmyslel, kde jaké chce mít spotřebiče, zásuvky, světla,vypínače atd., aby už případný další zásah do téměř hotové instalace byl pokud možno co nejmenší. Samozřejmě se tím ušetří čas i peníze. Další podmínkou je dobře znát místní specifika distribuční sítě, v neposlední řadě kvalitu připojného vedení a nakonec také vlastní instalaci v objektu, aby bylo vůbec možné požadovanou realizaci provést. Proto je dobrá vždy dopředná prohlídka daného místa po vzájemné domluvě.