EZS

Elektroinstalace v rodinných domech, bytech a v jiných objektech je v hodné doplnit elektronickým zabezpečením, které se dá využít nejen k hlídání objektu po dobu naší nepřítomnosti, ale i k ovládání různých spotřebičů na dálku, topení, zavlažování, k ovládání garážových vrat, také k  využití tzv. social alarmu (vhodné zejména pro samostatně žijící staré lidi),panic alarmu ( v případě jakéhokoliv nebezpečí přivolání pomoci) atp.

   Mezi vysoce profesionální zařízení patří moderní zabezpečovací zařízení firmy JABLOTRON 100 , které vzhledově a po technické stránce nabízí nejvýhodnější kompromis mezi kvalitou a cenou na našem trhu. Důležitá je i pomoc servisu, kdy se nečeká na dlouhé opravy a v záruční době(a nejen v ní) je vadný výrobek ihned vyměněn. Tato nová  instalace může být napojena bezpečnostní systém provozující také firmou Jablotron, zvaný KRUH, kdy po zjištění poplachu či po dohodě s provozovatelem EZS vyjíždí zásahová hlídka prověřit daný objet. Tato služba je na zkoušku při nové instalaci tři měsíce zdarma.

  Můžeme vymyslet i nějaké levnější bezpečnostní zařízení  s odpovídající úrovní profesionalizace systému.

Při rozhodování o instalaci je důležité vědět, jakým způsobem chceme instalaci provést. Do už hotových interiérů je asi nejvhodnější instalace bezdrátová  (u fy Jablotron doplněná s vysoce odolným způsobem  možnosti rádiového vyrušení a obousměrnou komunikací ústředna-čidlo). Je sice o něco dražší instalaci, na druhou stranu nám tento způsob instalace nikterak nenaruší už hotový interiér.

Při rekonstrukcí či novostavbách je už v hodnější instalace tzv. drátová (levnější), kde se souběžně s elektrickým vedením (dle normy) či jinými instalacemi může nainstalovat i vedení nutné pro tento způsob montáže. I tato instalace se dá rozšířit na bezdrátovou.

                    

AKCE:

  Profesionální  ústředna  Jablotron  -  OASIS  (65% původní ceny)

  8 x prostorových čidel PIR, klávesnice, venkovní,vnitřní siréna,ústředna -samozřejmě možnost rozšíření o další komponenty

 

 

                    Kamerové systémy

Součástí elektronického zabezpečení je také kamerový systém, který se skládá z kamer, záznamového zařízení, případně z komponentu umožňující spojení se zařízeními na dálku. Zde je však rozhodující způsob připojení, a to buď přes internet, pevnou linku či využití možností připojení přes mobilní operátory. U mobilních operátorů jeale  důležitá síla pokrytí signálu v daném místě.  Obzvláště výhodné tzv. "kamerové sety" se 4-mi či 8-mi kamerami a záznamovém zařízením umožňující také připojení na dálku.